Midsummer-Night' S Juno'S  Bassethound kennel
Menü

 

 


 

 

 

 
Kutyás Idézetek

Idézetek I.

"- Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?
- Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka. - Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.
- Kapcsolatokat teremteni?
- Úgy bizony - mondta a róka. - Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra..."
Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
 
"Ne szégyelld te azt, ha szereted az állatokat. Ne röstelld, ha egy kutya közelebb van lelkedhez, mint a legtöbb ember, akit személyesen ismersz. Hazug próféták és otromba, komisz emberek azok, akik megrónak e vonzalom miatt, s ezt mondjak: "Az emberektol lopja el az érzéseket, melyeket a kutyáira pazarol! önzo, rideg fráter!" - ne törodj velük. Szeresd csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemu, fáradhatatlan barátodat, aki nem kér barátságáért mást és többet, mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást. Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ok, s ugyanabban a muhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt."
Márai Sándor: Füves könyv
 
 
"A kutya éppen némaságával válik mindennél értékesebbé: társaságában az ember rátalál a lelki békére, ahol a szavak elveszítik minden jelentőségüket."A nyugalom ezen pillanatai szerintem a kutya számára legalább ennyire fontosak,amikor szemében tükröződő odaadó lelkével megérzi, hogy a gondolataid valóban körülötte forognak."
John Galsworthy
 
Az eb szerfelett meggondolatlan szerzet. Fittyet hány rá, vajon igazad van-e vagy sem, milyen magasságokba kapaszkodtál fel az élet szamárlétráján, nem kérdi, gazdag vagy-e vagy szegény, buta vagy bölcs, bűnös vagy szent. bárhogy is forduljon azonban Fortuna kereke, akár jó, akár rossz hírnek örvendj, lehetsz köztiszteletben álló polgár vagy a család fekete báránya - ő akkor is ragaszkodik hozzád, a végsőkig védelmez - és az életét is odadobja érted...
Jerome K. Jerome
 
"Idejön szépen a kiskutya!" - és odajön hozzám, hogy Kitöltse azt a tátongó űrt, amit a hamis és kicsinyes barátok hagytak maguk után. Én már tudom, hogy híján van minden irigységnek, haragnak vagy rosszindulatnak, hogy nem fogja kifecsegni egyetlen titkomat sem, s nem érez majd mardosó fájdalmat sikereim, sem pedig kéjes örömöt hudarcaim láttán.
George Eliot
 
Milyen jó végígsimítani a bundáját! Ez a testi kapcsolat, egy eleven, lélegző lény érintése az, ami kis kedvencét oly értékessé teszi a magányos ember számára.
Dilys Powell
 
Nem kell külön elnyernünk bizalmát vagy barátságát, mert ő születésétől fogva a barátunk: Behunyt szemmel is bízik bennünk: még születése előtt elkötelezte magát az ember mellett.
Maurice Maeterlinck
 
A kutya, áldott legyen érte, azt az elvet vallja, hogy kétlábú barátja esendő, sebezhető lény, amiért is figyelméről szakadatlanul biztosítani kell őt. Időnként muszáj megnyalni a kezét, odahajtani a fejét a lábára, hogy a bizonytalankodó gazdi megnyugodjon: barát őrködik felette.
Mary McGrory
 
Tagadhatatlan tény, hogy a kutyám jobban szeret engem, mint ahogy én szeretem őt, és ez szégyenkezéssel tölt el. A kutyám bármikor hajlandó feláldozni értem az életét.
Konrad L. Lorenz
 
Az ember számára legnagyobb áldás a szabadság, a kutyának végső kétségbeesés.
William Lyon Phelps
 
Jaj, Bob, hagyjál, most nincs séta-
A gazdinak volt már jobb kedve;
Most inkább csak ülne, társalogna,
Esetleg olvasna - vagy csak ülne.
Oly folytó a lég, nagy a meleg -
Hagyj már békén, a gazdi beteg!
Na jó, ha így nézel, máris megyek...
Te lennél a kutyám? Vagy én a te embered?
Robert Bell
 
"Édes, ha halljuk, otthonunkba térve, amint a hű eb messziről ugat, ha van, ki jöttünk hőn ohajtva, kérve kigyúlt szemekkel, nyájasan fogad"
Byron
 
"Végre hazaérsz. Kutyád nyakadba ugrik.
- Hol jártál eddig? oly sokáig elvoltál!
Hiányoztál, hiányoztál, hiányoztál!
Szeretlek, szeretlek, szeretlek!
Mi van a szatyrodban? Ugye az enyém?
Juj, hadd nyaljalak gyorsan fülön!
Ham, most egy picit megrágom a kesztyűdet.
De jó! Itthon vagy végre!!!"
Pam Brown
 
"A kutya a természet tömény fogalma és kincsestára, a fáradtság menedéke, a hűség példaképe, az éberség tükre, az értelem és az emlékezet dísze, a modor jelszava és jelképe, háborúban és békében jeles állat, melyet istenek, királyok, polgárok, mindennemű és korú vidéki lakosok - éljenek a Föld bármely részén - a leginkább kedvelnek."
Platón
 
" A kutya valóságos szent.
Természeténél fogva tiszta szívű
és őszinte.Ösztönszerűen tudja,
mikor nincs rá szükség:órákig
képes nyugodtan feküdni,mikor
királya belemerül a munkába.
Ám amikor a király szomorú és
szorong,odalopakodik hozzá, hogy
az ölébe hajtsa a fejét. Ne félj.
Sose bánd,ha mindenki más el is
hagy.Gyere sétáljunk egyet,és
felejtsd el az egészet."
Axel Munthe
 
"Miután az Úr megteremtette a Kutyát, megsimogatta buksi fejét. A Kutya pedig hálásan-kedvesen nyalogatta Teremtője kezét.
-Na, mi az óhajod, Kutya?
-Uram, én bizony Nálad szeretnék lakni az égben és szívesebben itt maradnék a lábtörlődön heverészve.
-Ez bizony lehetetlen...De minek is? Hiszen a tolvajokat nem teremtettem még meg.
-Mikor fogod megteremteni őket, Uram?
-Azt hiszem, sosem. Fáradt vagyok. Ötödik napja dolgozom, itt az ideje, hogy pihenjek. Te lettél, Kutya az én mesterművem. Legjobb lesz, ha most megnyugszom. Nem jó, ha egy művész többet akar, mint amennyire a tehetségéből telik. Ha most tovább kellene teremtenem, biztosan félresikerülne minden. Eridj, Kutya!Eridj és rendezkedjél be a Földön!Menj, élj boldogul!...
A kutya mélyet sóhajtott.
-És mihez kezdjek ott lent, Uram?
-Egyél, igyál, növekedj és szaporodj.
Ám a kutya még nagyobbat sóhajtott.
-Tulajdonképpen mit is akarsz még, Te Kutya?
-Uram és teremtőm, mondd, nem jönnél Te le a Földre?
-Dehogyis megyek. Én nem költözhetek oda, csak azért, hogy neked társaságod legyen. Nekem még sok tennivalóm van, idefent. Ez az ég, ezek az angyalok, ezek a csillagok bizony sok gondot okoznak nekem.
A Kutya lehajtotta a fejét, elment, de később visszajött.
-Óh, Uram!Hacsak lenne odalenn valami Hozzád hasonló úr, akkor még volna kedvem lemenni.
-Nincs-mondta az Úr-,Olyasvalaki nincsen ott.
A Kutya alázatosan összehúhta magát egészen kicsire, közelebb kúszott az Úrhoz és kérlelte.
-Ha Te akarnád, édes jó Istenem...ha Te megpróbálnád...
-Lehetetlen-válaszolta az Úr-Én már megalkottam azt, amit akartam. Művemet befejeztem. Nézd, náladnál jobbat már nem tudok teremteni. Ha még valamit kellene teremtenem, érzem a kisujjamban, hogy az félresikerülne.
-Óh, Uram-élénkült fel a Kutya-, nem számít egy cseppet sem, ha félresikerül. Én csak követni akarom őt, amikor megy, és melléje telepednék, amikor lepihen.
Az Úr csodálattal nézett a Kutyára és így szólt hozzá:
-Jól van hát, legyen úgy, ahogy szeretnéd!
Ezzel visszatért műhelyébe és megalkotta az embert.
 
Jegyzet: Az ember lám, félresikeredett, ahogyan azt előre megmondta az Úr. De mit bánja ezt a Kutya?!Boldogan és hűségesen Szolgál még tökéletlen Emberének is..."
Marie Noel : A hatodik nap
 
Mindörökké Rocky
Egy borongós délelőttön úgy döntöttem nem megyek be dolgozni, mert tudtam, hogy ez az a nap, amikor túl kell esnem rajta. A kutyánkat Rockyt el kellett altatni: valaha oly erős testében egyre terjedt a kór, és minden erőfeszítésünk hiábavalónak bizonyult, hogy meggyógyítsuk szeretett boxerünket-a betegség úrrá lett rajta. Emlékszem, amikor behívtam a kocsiba...mennyire szeretett autókázni! De ezúttal mintha érezte volna, hogy ez az út más lesz. Órákig jártuk a várost, mindenféle csip-csup ügyet elintéztem, csak hogy ne kelljen a rendelőbe menni, de lassan már nem halogathattam tovább a dolgot. Miközben a csekket töltöttem ki az "altatás" díjáról, a szememet elárasztották a könnyek, és úgy összemaszatoltam a lapot, hogy a csekk szinte olvashatatlan lett. Rocky négy évvel azelőtt került hozzánk, nem sokkal fiam, Robert születése előtt. Mindannyian nagyon szerettük, de kiváltképp a kis Robert. Sajgó szívvel indultam haza. Rocky máris nagyon hiányzott. Robert elém jött és megkérdezte, hol van a kutyánk. Elmagyaráztam neki, hogy Rocky most a mennyországban van. Elmeséltem neki, hogy nagyon beteg volt, és most már boldog, és ahol most van, ott mindig kedvére szaladgálhat és játszhat. Négyéves fiam egy darabig hallgatott, majd tiszta kék szemével rám nézett. Arcán ártatlan mosollyal Az ég felé mutatott és közölte: - Most ott van fent, ugye apa? - Nagy nehezen bólintottam, azzal gyorsan bementem a házba. A feleségem csak egyetlen pillantást vetett az arcomra, és csendesen sírdogálni kezdett. Aztán megkérdezte, hol van Robert, én pedig kimentem, hogy megkeressem. Az udvarban szaladgált, miközben egy jókora botot dobált a levegőbe. Megvárta, amíg leesik, majd újból feldobta, egyre magasabbra és magasabbra. Amikor megkérdeztem, mit csinál, magától értetődő hangon közölte:
-Rockyval játszom, apa...
S.C. Edwards
 
Mindenki azért születik, hogy megtanulja, hogyan éljen helyesen, vagyis hogyan szeresse a többieket és legyen kedves hozzájuk, igaz? Az állatok viszont ezt már régen tudják, ezért nekik nem is kell olyan soká élniük.
Robin Downing
 
Kinek szíve gazdája szíve volt,
Ki mindenben csak az ő híve volt
Byron
 
Beteg kutya
 
Úgy néz rád, mint szótlan fájdalom,
És vánszorog a ragyogó napon.
Szeméből csöndes panasz sír feléd,
Keresi részvéted tekintetét.
Tebenned bízik, úrban a hívő,
És kínjait eléd teríti ő.
A mindenség poklában didereg,
Oly nyomorult, akár az emberek.
A megváltó halált nem ismeri,
Nem tudja, hogy az enyhet ad neki.
Csak nyöszörög, sírása könnytelen
S az égre szűköl árván, csöndesen.
Testvéred ő is és osztályosod,
A nap alatt egy a ti sorsotok,
Szenved, pedig nincs semmi vétke sem,
Ártatlan ő, szegény és védtelen.
Mégis embernek ember a gyilkosa,
És a kutyától nem tanul soha.
Juhász Gyula
 
Felirat egy újfounlanid kutya síremlékére
 
"Ha új lakót kapnak a temetők
Nem is dicsőt, csak épp előkelőt
A gyász pompázik szoborrá virulva,
S az elhunytat zengi név meg urna.
Ne azt, aki csakugyan volt,
Hanem akinek kellett volna, hogy legyen.
S a szegény kutya, a leghűbb barát,
Ki boldogan áldozza föl magát.
Kinek szíve gazdája szíve volt,
Ki mindenben csak az ő híve volt,
Dicstelen hull el, bármilyen derék,
S földi lelkét megtagadja az ég.
Míg az ember - hiú féreg.
Csodákat, s kizárólagos eget kér magának
Ó ember, napod gyorsan alkonyul.
Rabnak becstelen vagy, s romlott, ha úr.
Aki kiismer undor tölti meg,
tőled, lélegző, hitvány sártömeg.
Szerelmed kéj, barátságod csalás,
Szavad és mosolyod csak képmutatás.
Neve nemes csak megromlott csírádnak,
Rádpirít minden becsületes állat.
Ki itt jársz - s látod ezt a sírjelet,
menj tovább, nem fajtádnak tiszteleg.
Barát emlékét őrzi ez a jel,
egy barátom volt, -s az itt hever.
G. N. G Byron
 
A kutyák nem önmagukról beszélnek, hanem meghallgatják azt, amit Te mondasz el magadról.
Jerome K. Jerome
 
"A legfőbb oka annak, hogy a kutyák ilyen rövid ideig élnek, az emberi faj iránit könyörületességben gyökerezik. Hisz mennyit szenvedünk egy kutya elvesztése iránt érzett fájdalmunkban tíz vagy tizenkét évnyi ismerettség után... Képzeljük el, mit éreznénk, ha kétszer ennyi idő után vesztenénk el őket."
Sir Walter Scott
 
"Amikor arra tanítjuk gyermekünket, hogy ne lépjen rá a hernyóra, ugyanolyan jót teszünk a gyerekkel, mint a hernyóval."
Bradley Miller
 
"Qei me amat, amat et canem meum - Aki engem szeret, szereti a kutyámat is."
Clairvaux-i Szent Bernát - Első szentbeszéd 1150
 
"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik."
Anatole France
 
"Nem számít, milyen kevés pénzed vagy tulajdonod van. Ha kutyád van, gazdag vagy."
Louis Sabin
 
"A kutya nemesebbé teszi a nemest és aljasabbá az aljast."
Jack London
 
"Már nem vadkutya, hanem a legjobb barát a neve, mert barátunk lesz örökre, örökre, örökre."
Rudyard Kipling
 
"Dicsérjék mások hálaadó lélekkel tanitójukat, az élet felé nekem egy KUTYA mutatta meg az UTAT."
Illyés Gyula
 
"Hasztalan próbálnám becsapni magam, hiába hunynám be a szemem, mindig lenne elhagyott kutya, mely meggátolna abban, hogy boldog legyek."
Anovilhy
 
"Nincs az a hit, mely töretlen maradna, kivéve egy igazán hűséges kutyáét."
Konrad Lorenz
 
"Vásárolj egy kutyust, és a pénzedért feltétel nélküli szeretetet kapsz."
Rudyard Kipling
 
"Legbelül minden újfundlandi, boxer, véreb és dán dog aprócska szőrgombóc, mely alig várja, hogy ölbe vedd."
Helen Thompson
 
"Egy jólnevelt kutya nem tesz rá kísérletet, hogy rávegyen, oszd meg vele az ebédedet. Egyszerűen csak olyan bűntudatot ébreszt benned, hogy képtelen vagy jóízűen enni."
Helen Thompson
 
"A legtöbb kutyatulajdonosnak hosszas tanulás árán sikerül elérnie, hogy engedelmeskedjen a kutyájának."
Robert Morley
 
"A föld egyetlen teremtménye sem követeli ki úgy a szeretetet, mint a csuromvizes kutya."
Ambrose Bierce
 
"A kutyát kimondottan a gyermekek számára teremtették. Nincs párja a csintalankodásban."
Henry Ward Beecher
 
"A kutyának vajmi ritkán sikerül felemelnie az embert az ő szintjére, viszont az ember annál gyakrabban húzza le magához a kutyát."
James Thurber
 
"Ha magadhoz veszel egy éhező kutyát és jólétet biztosítasz neki, nem fog megharapni. Ez az alapvető különbség ember és kutya között."
Mark Twain
 
"Minél rútabb az eb, szívünknek annál kedvesebb."
Martyn Lewis
 
"Az ember számára a legnagyobb áldás a személyes szabadság, a kutyának pedig erről lemondani."
Villiam Lyon Phelps
 
"Ezen a bűnös világon bizony nincs szomorúbb látvány, mint egy behúzott farkú, gazdátlan kiskutya."
Arthur Guitterman
 
"Senki sem értékeli olyan nagyra a szavaid mögött megbúvó mély igazságokat, mint a kutyád."
Christopher Morley
 
"Rájöttem, hogy amikor a legnagyobb bajban vagyunk, rengeteget meríthetünk egy kutya néma, odaadó társaságából, melyet más forrásból nem kaphatnánk meg."
Doris Day
 
"A kiskutya a természet kínálta gyógyír a szeretet hiányára... és az élet sok egyéb bajára is."
Richard Allan Palm
 
"Az átlagkutya csupán egyvalamit kér az emberektől. Szeressetek!"
Helen Exley
 
"A kutya az egyetlen teremtmény a világon, mely jobban szeret téged, mint saját magát."
Josh Billings
 
"Egyedül vagyunk, magunkra hagyatva ezen a planétán, és a körülöttünk burjánzó számtalan életforma közül csakis egy, a kutya volt hajlandó szövetségre lépni velünk."
Maurice Maeterlinck
 
"A kutya éppen némaságával válik mindennél értékesebbé: társaságában az ember rátalál a lelki békére, ahol a szavak elvesztik minden jelentőségüket..."
John Galsworthy
 
"Ajtónak azt nevezzük, aminek a kutya szüntelenül a rossz oldalán található."
Ogden Nash
 
"Ahogyan a görögök mondják, egy ház nem otthon addig, míg fecske nem fészkel az eresz alá, ugyanúgy azt tartom, hogy egy ház attól lesz otthon, ha van benne kutya."
Gerald Durrell
 
"A kutyád bármikor kész életét áldozni érted. És te őérte?."
Konrad Lorenz
 
"Nincs a világon jobb lélekgyógyász az arcunkat nyalogató kölyökkutyánál."
Bern Williams
 
"... egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél."
Antoine de Saint-Exupery
 
"Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gyerekek, ezt a gyámságot ránk ruházták."
James Herriot
 
"A kutya a legálhatatosabb barát - az első, aki üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez."
George Gordon Byron
 
"Ha kutyád úgy véli te vagy a legnagyszerűbb ember a világon, ne kételkedj benne!"
J. Flieberg
 
"Az emberek között viselkedned, alakoskodnod kell. Az állatok olyannak fogadnak el amilyen vagy. Ezért érzem magam jobban az állatok között."
Michelle Durell
 
"Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán könnyebben megértjük egymást is."
Dr. Louis J. Camuti
 
"Akármilyen rövid a pillanat, mely része a mellettünk élő állatok életének, felélénkíti a miénket, és minden szempontból jobbá, tartalmasabbá teszi azt."
John Muir
 
"A kutya az istenek találmánya"
Xenophon
 
"Mindjobban elvadul az ember, s az állat nézi szelid félelemmel."
Váci Mihály
 
"Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik"
Mahatma Gandhi
 
"Hitem szerint utódaink úgy fognak visszagondolni az állatkísérletes kutatások korszakára, mint az orvostudomány történetének legsötétebb fejezetére."
Gesell professzor, michigani egyetem
 
"Az állatokkal szembeni kegyetlenség az alacsony és nemtelen kultúrák egyik legjellegzetesebb bűne."
Alexander von Humboldt
 
"Az emberek nagy része beszél az állatokhoz, de nagyon kevés hallgatja meg, hogy mit mondanak"
Benjamin Hof
 
Ha azt hiszed, hogy a kutyák nem tudnak számolni, próbáld ki: tegyél három jutalomfalatot a zsebedbe, és adjál oda kettőt...
 
Remélem, egyszer olyan ember leszek, amilyennek a kutyám gondol.
 

Idézetek II.

"A kutyák rossz pókerjátékosok. Ha jó leosztást kapnak, csóválják a farkukat."  Ismeretlen szerző

"Milyen jó végigsimítani a bundáját! Ez a testi kapcsolat, egy eleven, lélegző lény érintése az, ami kis kedvencét oly értékessé teszi a magányos ember számára."   Dilys Powell

"Nem kell külön elnyernünk bizalmát vagy barátságát, mert ő születésétől fogva a barátunk: Behunyt szemmel is bízik bennünk: még születése előtt elkötelezte magát az ember mellett."   Maurice Maeterlinck

"A kutya, áldott legyen érte, azt az elvet vallja, hogy kétlábú barátja esendő, sebezhető lény, amiért is figyelméről szakadatlanul biztosítani kell őt. Időnként muszáj megnyalni a kezét, odahajtani a fejét a lábára, hogy a bizonytalankodó gazdi megnyugodjon: barát őrködik felette."   McGrory"

"Tagadhatatlan tény, hogy a kutyám jobban szeret engem, mint ahogy én szeretem őt, és ez szégyenkezéssel tölt el. A kutyám bármikor hajlandó feláldozni értem az életét."   Konrad L. Lorenz

"Az ember számára legnagyobb áldás a szabadság, a kutyának végső kétségbeesés."   William Lyon Phelps

"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik."  Anatole France

"Nem számít, milyen kevés pénzed vagy tulajdonod van. Ha kutyád van, gazdag vagy."  Louis Sabin

"Egy nagyszerű kutyám van! Félig labrador, félig pitbull. Lehet hogy letépi a lábam, de legalább visszahozza."
Jimi Celeste

" A kutya jobb, mint egy feleség: kevesebbet eszik, kevesebbet iszik és már bundája is van"  Ismeretlen

”Aki képtelen szeretni egy kutyát, nem szereti az embereket sem"   Alain Delon

"Ne szégyelld te azt ,hogy szereted az állatokat. Ne röstelled, ha egy kutya közelebb van a lelkedhez, mint a legtöbb embert, akit személyesen ismersz."   Márai Sándor

"A legtöbb kutyatulajdonosnak hosszas tanulás árán sikerül elérnie, hogy engedelmeskedjen a kutyájának."   Robert Morley

 

 

 

Idézetek III.

" A kutya éppen némaságával válik mindennél értékesebbé.Társaságában az ember rátalál a lelki békére,ahol a szavak elvesztik minden jelentőségüket!" John Galsworthy

"Idejön szépen a kiskutya!" - és odajön hozzám, hogy Kitöltse azt a tátongó űrt, amit a hamis és kicsinyes barátok hagytak maguk után. Én már tudom, hogy híján van minden irigységnek, haragnak vagy rosszindulatnak, hogy nem fogja kifecsegni egyetlen titkomat sem, s nem érez majd mardosó fájdalmat sikereim, sem pedig kéjes örömöt hudarcaim láttán." George Eliot

 "Nincs az a hit, mely töretlen maradna, kivéve egy igazán hűséges kutyáét." Konrad Lorenz

"Egy jólnevelt kutya nem tesz rá kísérletet, hogy rávegyen, oszd meg vele az ebédedet. Egyszerűen csak olyan bűntudatot ébreszt benned, hogy képtelen vagy jóízűen enni." Helen Thompson

 

 

 

 

 

  


 

 

számláló
Indulás: 2004-11-22
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!